Nadpis

Nadpis

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Tibor Jančík
   
   
  Mgr. Ladislav Kása Riaditeľ
  Ladislav.Kasa@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Ľubica Blahová Zástupkyňa
  Lubica.Blahova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Ružena Kollárová Zástupkyňa
  Ruzena.Kollarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Gabriela Matláková Zástupkyňa
  Gabriela.Matlakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Erika Backová Triedna učiteľka: 2.C
  Erika.Backova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Drahomil Baláž Učiteľ
  Drahomil.Balaz@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Terézia Baršváryová Triedna učiteľka: 4.B
  terezia.Barsvaryova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Eva Beňová Triedna učiteľka: 8.F
  Eva.Benova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Barbora Bohušová Triedna učiteľka: 9.D
  Barbora.Bohusova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Bujňáková Triedna učiteľka: 2.D
  Jana.Bujnakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Zuzana Čižmárová Triedna učiteľka: 5.D
  Zuzana.Cizmarova@zstajovskeho.sk
   
   
  PhDr. Anita Dávidová Vidrová, PhD. Triedna učiteľka: 6.C
  Anita.Davidova.Vidrova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Eva Demčáková Triedna učiteľka: 1.E
  Eva.Demcakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Duchoňová Triedna učiteľka: 9.A
  Jana.Duchonova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Farkašová Triedna učiteľka: 5.C
  Jana.Krahenbilova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Michal Fratrič Učiteľ
   
   
  Mgr. Mária Glasnáková Triedna učiteľka: 7.A
  Maria.Glasnakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Bc. Veronika Hegyiová Učiteľka
   
   
  Mgr. Ivana Hincová Triedna učiteľka: 2.B
  Ivana.Hincova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Hirešová Triedna učiteľka: 5.B
  Jana.Hiresova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Ľubomíra Horňáková Triedna učiteľka: 8.E
  Lubomira.Hornakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Daniela Hudáková Učiteľka
  Daniela.Hudakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Natália Chomová Učiteľka
  Natalia.Chomova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Petra Chripková Učiteľka
  Petra.Chripkova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jaroslava Ivičová Triedna učiteľka: 7.D
  Jaroslava.Ivicova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Otília Jančulová Učiteľka
  otilia.janculova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Dominika Kanisová Učiteľka
  dominika.kanisova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Lýdia Koleková Učiteľka
  Lydia.Kolekova@zstajovskeho.sk
   
   
  Renáta Kolenčíková Asistentka učiteľa
  Renata.Kolencikova@zstajovskeho.sk
   
   
  Ing. Peter Kovács Triedny učiteľ: 9.E
  Peter.Kovacs@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Samuel Kováč Učiteľ
  samuel.kovac@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Kovačková Triedna učiteľka: 1.C
  Jana.Kovackova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Oľga Kráľová Triedna učiteľka: 7.B
  Olga.Kralova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Miroslava Krupová Triedna učiteľka: 2.F
  miroslava.krupova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Miriam Krúpová Triedna učiteľka: 1.B
  Miriam.Krupova@zstajovskeho.sk
   
   
  Eva Kuricová Asistentka učiteľa
  Eva.Kuricova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Anna Legindiová Triedna učiteľka: 3.E
  anna.legindiova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jana Lehotská Triedna učiteľka: 6.D
  Jana.Lehotska@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Diana Lipáková Triedna učiteľka: 8.D
  Diana.Lipakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Michaela Malinovská Triedna učiteľka: 6.A
  Michaela.Malinovska@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Zuzana Medvecová Triedna učiteľka: 3.B
  Zuzana.Medvecova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Lýdia Medveďová Triedna učiteľka: 1.A
  Lydia.Medvedova@zstajovskeho.sk
   
   
  Bc. Katarína Michalíková Asistentka učiteľa
  Katarina.Michalikova1@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Eva Miklósová Učiteľka
  Eva.Miklosova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Anna Milošovičová Triedna učiteľka: 4.D
  Anna.Milosovicova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Sergej Minčík Triedny učiteľ: 8.C
  Sergej.Mincik@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Valéria Molnárová Triedna učiteľka: 2.A
  Valeria.Molnarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Martina Nejedlá Školská špeciálna pedagogička
  Martina.Nejedla@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Monika Nociarová Triedna učiteľka: 6.B
  Monika.Nociarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Vladimíra Olejárová Triedna učiteľka: 4.E
  Vladimira.Olejarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mária Orglerová Asistentka učiteľa
  Maria.Orglerova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Andrea Palenčárová Triedna učiteľka: 8.B
  Andrea.Palencarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Silvia Peterka Asistentka učiteľa
  Silvia.Peterka@zstajovskeho.sk
   
   
  PaedDr. Andrea Petrusová Učiteľka
  Andrea.Petrusova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Janula Pisoňová Učiteľka
  Janula.Pisonova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Rozália Pomichalová Triedna učiteľka: 2.E
  Rozalia.Pomichalova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Anna Potočárová Triedna učiteľka: 3.D
  Anna.Potocarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Daniela Pšenáková Učiteľka
  daniela.psenakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Ing. Martina Rybnikárová Jánová Asistentka učiteľa
  martina.rybnikarovajanova@zstajovskeho.sk
   
   
  Andrej Sobota Asistent učiteľa
  andrej.sobota@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Marianna Szabová Triedna učiteľka: 4.C
  Marianna.Szabova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jarmila Szalayová Triedna učiteľka: 1.D
  Jarmila.Szalayova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Katarína Szőkeová Triedna učiteľka: 9.B
  Katarina.Szokeova@zstajovskeho.sk
   
   
  Ing. Miroslava Szücsová Učiteľka
  miroslava.szucsova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Mária Šarmírová Triedna učiteľka: 4.A
  Maria.Sarmirova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Viera Šavrdová Školská špeciálna pedagogička
  viera.savrdova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Monika Šebová Triedna učiteľka: 9.F
  Monika.Sebova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jozef Štofaník Triedny učiteľ: 7.C
  Jozef.Stofanik@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Monika Švihranová Triedna učiteľka: 5.A
  Monika.Svihranova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Lucia Taksonyiová Učiteľka
  Lucia.Taksonyiova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Ľubica Tringelová Triedna učiteľka: 9.C
  Lubica.Tringelova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Soňa Turancová Triedna učiteľka: 3.C
  Sona.Turancova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Vladislava Tuššová Triedna učiteľka: 3.A
  Vladislava.Tussova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Milan Urda Učiteľ
  Milan.Urda@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Monika Užovič Triedna učiteľka: 8.A
  monika.uzovic@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Jarmila Čierna Vychovávateľka
  Jarmila.Cierna@zstajovskeho.sk
   
   
  Iveta Dolanová Vychovávateľka
  Iveta.Dolanova@zstajovskeho.sk
   
   
  Bc. Monika Hojsíková Vychovávateľka
  Monika.Hojsikova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mária Ibarová Vychovávateľka
  Maria.Ibarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Ing. Marcela Koffler Vychovávateľka
  marcela.koffler@zstajovskeho.sk
   
   
  Zuzana Kopecká Vychovávateľka
  Zuzana.Kopecka@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Petra Maďarová Vychovávateľka
  Petra.Madarova@zstajovskeho.sk
   
   
  Jarmila Miháliková Vychovávateľka
  jarmila.mihalikova@zstajovskeho.sk
   
   
  Bc. Martina Németh Vychovávateľka
  Martina.Nemeth@zstajovskeho.sk
   
   
  Alena Palková Vychovávateľka
  Alena.Palkova@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Renáta Pospíchalová Vychovávateľka
  Renata.Pospichalova@zstajovskeho.sk
   
   
  Slávka Sarnovská Vychovávateľka
  Slavka.Sarnovska@zstajovskeho.sk
   
   
  Anna Straňáková Vychovávateľka
  Anna.Stranakova@zstajovskeho.sk
   
   
  Andrea Šalkovičová Vychovávateľka
  Andrea.Salkovicova@zstajovskeho.sk
   
   
  Monika Škovránková Vychovávateľka
   
   
  Miroslava Šlézová Vychovávateľka
  Miroslava.Slezova@zstajovskeho.sk
   
   
  Gayane Tonikyan, MA Vychovávateľka
  gayane.tonikyan@zstajovskeho.sk
   
   
  Mgr. Renáta Varmusová Vychovávateľka
  renata.varmusova@zstajovskeho.sk
   
   
  Miroslava Vaverková Vychovávateľka
  Miroslava.Vaverkova@zstajovskeho.sk

  © aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.12.2023

  Voľné miesta na našej škole

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
   ZŠ J.G.Tajovského
   Tajovského č.1
   90301 Senec
   GPS: 48.216767,17.399629
  • +421 2 4592 3281
   +421 2 4592 3280, Ekonóm: +421 2 4565 0214

  Fotogaléria