Nadpis

Nadpis

  O škole . . .

  Základné informácie

   

  Adresa riaditeľstva:

   

  Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

  J.G. Tajovského č. 1

  903 01 Senec

   

  Vedenie školy:

  Riaditeľ školy                       Mgr. L. Kása           riaditel@zstajovskeho.sk

  Zástupca riaditeľa 2.stupeň   Mgr. Ľ. Blahová      zastupca2@zstajovskeho.sk

  Zástupca riaditeľa 1.stupeň   Mgr. R. Kollárová    zastupca1@zstajovskeho.sk

  Zástupca riaditeľa 1.stupeň   Mgr. G. Matláková  zastupca3@zstajovskeho.sk

  Vedúca vychovávateľka        Andrea Šalkovičová skd@zstajovskeho.sk

   

  Výchovný poradca:

  PhDr. Anita Dávidová Vidrová PhD.      poradca@zstajovskeho.sk

   

  Právna forma školy:

  - škola s právnou subjektivitou

  - rozpočtová organizácia

   

  Prevádzková doba:

  Základná škola:      7:00 – 17:30 h.

  Školský klub detí:   6:00 – 18:00 h.

   

  Telefonické kontakty:

  tajomníčka             02 / 4592 3281

  informátor             02 / 4592 3280

  ekon. oddelenie:     02 / 4565 0214

  školská jedáleň:      02 / 4592 4232

  ŠKD:                     02 / 4592 4257

  Fax:                      02 / 4565 0214

   

  Vyučovací čas:

  0.       7:05 - 7:50

  1.       8:00 - 8:45

  2.       8:55 - 9:40

  3.       9:50 - 10:35

  4.       10:50 - 11:35

  5.       11:45 - 12:30

  6.       12:35 - 13:20

  7.       13:50 - 14:35

                 
               
                       
             
                       
               
                       
               
                       
                   
               
                 
                 
                 
                 
                       
                 
             
                       
             
                       
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
               
                       
                   
                       
                   
                       
                   
                       
                   
                       
                     
                       
                     
                       
                       
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                       
             
                       
                 
                       
                 
                       
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                     
             
                       
         
                       
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
                     
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                     
                       
                   
                       
                   
                       
                     
                       
                   
                       
                   
                       
                   
                       
                   
                       
                     
                       
                     
                       
                       
                   
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
   ZŠ J.G.Tajovského
   Tajovského č.1
   90301 Senec
   GPS: 48.216767,17.399629
  • +421 2 4592 3281
   +421 2 4592 3280, Ekonóm: +421 2 4565 0214

  Fotogaléria