Nadpis

Nadpis

  2% dane

  2% z dane

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám aj v tomto roku podporiť našu školu a našich žiakov darovaním 2% dane z príjmov.

  Všetky poukázané finančné prostriedky boli a sú vždy použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov, či doplnenie vybavenia školy. Žiadne tieto financie nie sú využívané na odmeny za činnosť vo Výkonnom výbore, resp. riadenie Výkonného výboru a pod.

  V predchádzajúcich rokoch sme vďaka Vašim príspevkom a 2% zakúpili vzdelávací softvér Corinth so širokým využitím interaktívnej výučby prírodovedných predmetov, piknikové lavičky na výučbu v exteriéri, učebnice, knihy do školskej knižnice a taktiež tričká k projektu Jerusalema.

  V roku 2022 sme finančné prostriedky z 2% využili hlavne na nákup potrebnej literatúry do školskej knižnice, školské pomôcky, či úhradu účastníckych poplatkov na rôzne olympiády a súťaže a zakúpili sme 3 ks tabletov do digitálnej knižnice, ktorú škola plánuje ďalej rozvíjať.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní neziskovej organizácii ako je naše OZ ZRPŠ pri ZŠ J. G. Tajovského Senec. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Škole a našim deťom to určite pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa pridajú aj Vaši priatelia, príbuzní či firma.

  Na toto milé gesto môžete použiť tento formulár. Viac informácií o presnom postupe nájdete  nižšie.

  Zároveň uvítame akékoľvek Vaše návrhy a nápady, na čo by sme mohli prostriedky rodičovského združenia použiť, na email: zdruzenierodicov@zstajovskeho.sk.

   Ďakujeme.

  Členovia Výkonného výboru ZRPŠ

   

  Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZRPŠ pri ZŠ J. G. Tajovského Senec
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tajovského 1, 90301 Senec
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 45784191
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZRPŠ pri ZŠ J. G. Tajovského Senec
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tajovského 1, 90301 Senec
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 45784191
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Postup pre právnické osoby

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZRPŠ pri ZŠ J. G. Tajovského Senec
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tajovského 1, 90301 Senec
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 45784191
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
   ZŠ J.G.Tajovského
   Tajovského č.1
   90301 Senec
   GPS: 48.216767,17.399629
  • +421 2 4592 3281
   +421 2 4592 3280, Ekonóm: +421 2 4565 0214

  Fotogaléria