Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
Hlavná stránka Novinky Kontakt O škole ŠKD Známky Rekonštrukcia budovy

O škole . . .

Základné informácie

 

Adresa riaditeľstva:                 
                   
                                Základná škola Jozefa Gregora Tajovského        
                   
                                J.G. Tajovského č. 1            
                   
                                903 01 Senec            
                   
                   
                   
                   
                   
Vedenie školy:                
  Riaditeľ školy   Mgr. L. Kása riaditel@zstajovskeho.sk    
  Zástupca riaditeľa 2. stupeň Mgr. T. Fabušová   zastupca2@zstajovskeho.sk    
  Zástupca riaditeľa 1.stupeň Mgr. R. Kollárová   zastupca1@zstajovskeho.sk    
  Zástupca riaditeľa 1.stupeň Mgr. G. Matláková   zastupca3@zstajovskeho.sk    
  Vedúca vychovávateľka Ľ. Šimoničová   druzina@zstajovskeho.sk    
                   
Výchovný poradca:                
  Mgr. Rozália Pomichalová poradca@zstajovskeho.sk    
                   
Rada školy:                                                                                  Výbor Rady rodičov:    
                   
  Mgr. Ružena Kollárová - predseda                                  Blanka Kissová - predseda  
  Mgr. Štefan Káňovič                                                                        Ing. Radka Bírová              
  Júlia Horáčeková                                                                 Gabriel Lacska    
  Peter Gonek                                                           Mário Homola    
  Ing. Radka Bírová                                                          Peter Vančo    
  Mgr. Ivan Fendek                                                     Peter Gonek    
  Ing. Dušan Badinský                                                                       Ing. Gabriel Kocsis    
  Ing. Gašpar Józan              
  Ivan Kolembus              
  Gabriel Lacska              
  Ing. Gabriel Kocsis              
                   
                   
                   
Plnoorganizovaná škola:              
                   
                   
- poskytuje vzdelávanie žiakom 1. až 9. ročníka          
                   
- triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky
       
                   
- triedy so športovou prípravou    
                   
             
                   
                   
                   
Právna forma školy:                
                   
                   
- škola s právnou subjektivitou            
                   
- rozpočtová organizácia             
                   
                   
                   
Prevádzková doba:                
                   
                   
Základná škola:        7:00 – 17:30 h.            
                   
Školský klub detí:      6:00 – 17:30 h.            
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
         
                   
         
         
                   
         
                   
         
                   
                   
                   
         
                   
         
                   
                   
                   
Telefonické kontakty:                
                   
                     
                   
  riaditeľ:   02 / 4592 3281          
                   
  tajomníčka: 02 / 4592 3280          
                   
  ekon. oddelenie:  02 / 4565 0214          
                   
  školská jedáleň:   02 / 4592 4232          
                   
  ŠKD:    02 / 4592 4257          
                   
  Fax:    02 / 4565 0214          

 

Vyučovací čas:                
0. 7:05 - 7:50
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:45 - 10:30
4. 10:45 - 11:30
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:45 - 14:30
                 
         
                   

 

           

 

 

Navigácia